O NAS

Wizja

 • tworzenie bezpieczniejszej przestrzeni (Safer Space) dla osób queerowych z doświadczeniem polskości i migracji w Niemczech
 • uwidacznianie społeczności queerowej z doświadczeniem polskości wśród Polonii
 • widoczność queerowej społeczności polskojęzycznej wśród społeczności (z doświadczeniem migracji lub bez)
 • reflektowanie obszarów związanych z migracją, przynależnością, różnorodnością językową
 • opisywanie indywidualnych rzeczywistości poprzez dekonstrukcję języka
 • Tożsamość z niebinarnym systemem płci
 • promowanie działań aktywistycznych i społecznych
 • działania przeciwko queer- i transfobii
 • wzmacnianie postaw feministycznych, antydyskryminacyjnych, antyrasistowskich i intersekcjonalnych dialog międzykulturowy

Vision

 • Schaffung eines sichereren Raums (Safer Space) für queere Menschen mit Polnischsein- und Migrationserfahrung in Deutschland
 • Sichtbarmachen der queeren Menschen mit Polnischseinerfahrung in der polnischen Community
 • Sichtbarmachung der polnischen queeren Community in der gesellschaftlichen Wahrnehmung, sowohl in migrantisch geprägten Räumen als auch außerhalb
 • Reflexionsräume für Themen wie Migration, Zugehörigkeit, sprachliche Vielfalt
 • Beschreibung der eigenen Lebensrealität durch Dekonstruktion von Sprache
 • Identität mit einem nicht-binären Geschlechtssystem
 • Förderung von sozialem und aktivistischen Engagement
 • Handeln gegen Queer- und Transfeindlichkeit
 • Stärkung von feministische, antidiskriminierenden, antirassistischen und intersektionalen Haltungen
 • interkultureller Austausch

Działania

 • regularne spotkania dla osób queerowych z doświadczeniem polskości i migracji 
 • wdrażanie konceptu tworzenia bezpieczniejszej przestrzeni w działaniach Queerowego Klubu
 • promowanie sztuki oraz queerowych osób artystycznych z doświadczeniem polskości i/lub migracji poprzez organizowanie wydarzeń, spotkań, wystaw, koncertów, pokazów filmowych itd.
 • uwrażliwianie na (grupowe) procesy uzdrawiania
 • współpraca z organizacjami i inicjatywami polonijnymi w Niemczech w szczególności w NRW
 • współpraca z (queerowymi) organizacjami i inicjatywami w Niemczech i Polsce 
 • wsparcie dla nowo przybyłych osób queerowych do Niemiec bez barier językowych
 • przestrzeń do performowania płci 
 • pogłębianie świadomości i wrażliwości procesów twórczych

Aktivitäten

 • regelmäßige Treffen für queere Menschen mit Polnischsein- und/oder Migrationserfahrung
 • Umsetzung des Safer-Space-Konzepts in den Aktivitäten von Queerowy Klub
 • Förderung von Kunst und queeren Künstler:innen mit Polnischsein- und/oder Migrationserfahrung durch die Organisation von Veranstaltungen, Treffen, Ausstellungen, Konzerten, Filmvorführungen etc.
 • Sensibilisierung für (kollektive) Heilungsprozesse
 • Kooperation mit polnischen Organisationen und Initiativen in Deutschland, insbesondere in Nordrhein-Westfalen
 • Kooperation mit (queeren) Organisationen und Initiativen in Deutschland und Polen 
 • Unterstützung für queere Neuankommenden in Deutschland ohne sprachliche Barrieren
 • Raum für Gender-Performance 
 • Stärkung des Bewusstseins und der Sensibilität für kreative Prozesse